Johtokykymittarit

Bante Instruments tarjoaa laajan valikoiman erinomaisen suorituskyvyn omaavia vedenlaadun mittalaitteita.

Tutustu tuotevalikoimaan Tuoteluettelo Eng pdf

BANTE JOHTOKYKYMITTARIT

BANTE JOHTOKYKYMITTARIT

Mittausparametrit

 • Bante 520: Johtokyky, lämpötila
 • Bante 530: Johtokyky, TDS, lämpötila
 • Bante 531: Johtokyky, Suolapitoisuus, lämpötila
 • Bante 540: Johtokyky, TDS, suolapitoisuus, resistiivisyys, lämpötila

Ominaisuudet:

 • 1-5 pisteen kalibrointi automaattisella puskurin tunnistuksella
 • Automaattinen lämpötilakompensointi antaa tarkat lukemat koko alueelle.
 • Kalibroinnin muistutus kehottaa kalibroimaan laitteen säännöllisesti
 • Vakausilmaisin näyttää automaattisesti nykyisen mittauksen tilan.
 • Automaattinen pito-toiminto tunnistaa ja lukitsee vakaan lukeman.
 • Järjestelmä-valikon avulla voidaan asettaa 11 parametria, mukaan lukien lämpötilayksiköt, automaattinen virrankatkaisu, kalibrointipisteet, resoluutio, vakauskriteeri, jne.
 • Nollaus-toiminto palauttaa kaikki asetukset takaisin tehdasasetuksiin.
 • Laajennettu muisti tallentaa ja muistaa jopa 500 lukemaa.
 • Tallennetut tiedot voidaan siirtää tietokoneeseen USB väylän kautta.
 • Monitoiminen virrankäyttö (paristo, verkkolaite, USB-portti)

BI-650 On-Line johtokykymonitori

BI-650 On-Line johtokykymonitori

1-3 pisteen kalibrointi, 4-20 mA: n lähdöt. Mittari soveltuu vedenlaadun, johtavuuden ja liuenneiden kiintoaineiden (TDS) seurantaan.

 • Varustettu platina johtavuuselektrodilla.
 • 1-3 pisteen kalibrointi automaattisella johtokykystandardien tunnistuksella.
 • Valittavissa oleva kennovakio, lämpötilakerroin ja TDS-muuntokerroin.
 • Automaattinen lämpötilan kompensointi varmistaa tarkat lukemat koko alueelta.
 • Asetusvalikossa voidaan asettaa kalibrointipisteiden lukumäärä, hälytysrajat, hystereesiarvo, 4 - 20 mA: n lähtö jne.
 • Palautustoiminto palauttaa kaikki asetukset automaattisesti tehdasasetuksiin.

Johtokykymittari ECscan 10L/M/H

Johtokykymittari ECscan 10L/M/H

 • Yhden alueen johtokykytesteri platina-anturilla.
 • 1-pistekalibrointi sallii käyttämään asiakkaan kalibrointiliuoksia
 • Automaattinen pito-toiminto pitää nykyisen mittausarvon näytöllä helpottamaan katselua ja tallennusta.
 • Automaattinen lämpötilakompensointi takaa tarkat mittaustulokset
 • Automaattinen virrankatkaisu pidentää pariston käyttöikää.
 • Vaihdettavat elektrodimoduuli vähentää huolto- ja hankintakustannuksia
 • Vesitiivisrakenne varmistaa täydellisen suojan vaativissa olosuhteissa.

Käyttökohteet:

 • ECscan10L : Soveltuu nesteiden mittauksiin joiden johtokyky matala.
 • ECscan10M: Soveltuu tavallisten nesteiden mittauksiin.
 • ECscan10H: Soveltuu nesteiden mittauksiin joiden johtokyky korkea.