Kastepistemittarit

KASTEPISTEMITTARI H4001

KASTEPISTEMITTARI H4001

 • H4001 Kastepistemittari 0 … 100% rh, -10 … 70 °C.
 • H4001 Kastepistemittarin avulla voidaan määrittää ovatko olosuhteet sopivat maalauksen suorittamiseen.
 • Kun kastepistemittaria käytetään pintalämpötila-anturin kanssa, voidaan varmistaa, ettei teräksessä ole kosteutta ennen maalausta.
 • Teräksen pintalämpötilan on yleensä oltava vähintään 3 °C kastepisteen yläpuolella. Lämpötilan ollessa tämän alapuolella kastepistemittari antaa hälytyksen ja näytön väri muuttuu varoittaen, että pintaolosuhteet eivät ole sopivia maalaukseen.
 • Pintalämpötilaa voidaan mitata myös laitteen sisäänrakennetulla infrapunalämpömittarilla.
 • Vaihdettavat kosteus- ja pintalämpötila-anturit
 • Mittaustiedot voidaan siirtää tietokoneelle, Excel taulukkoon.

KASTEPISTEMITTARI PCE-320

KASTEPISTEMITTARI PCE-320

Kosteus / Lämpötila / kastepiste / märkälämpötila / pintalämpötila

PCE-320 olosuhdemittarin avulla voidaan mitata ilmasto-olosuhteita, kuten lämpötilaa ja suhteellista kosteutta, sekä määrittää kohteen pintalämpötila käyttämällä mukana toimitettua ulkoista K-tyypin lämpötila-anturia tai infrapunamittausta.

 • Taustavalaistu LCD
 • Mittaa ympäristön kosteuden ja lämpötilan sisäisellä anturilla
 • Mittaa pintalämpötilaa ulkoisella K-tyypin lämpötila-anturilla
 • Materiaalin lämpötilan infrapunamittauksella
 • Näytössä näkyy lämpötila ja kosteus samanaikaisesti
 • Määrittää kastepisteen ja märkälämpötilan
 • Keskiarvo, maksimi, minimi ja pito -toiminnot
 • Automaattinen virrankatkaisu
 • Ohjelmisto tiedonsiirtoon
 • Valinnainen ISO-kalibrointitodistus saatavilla