Ilmanlaadun valvontaan

CO2 DATALOGGERI PCE-CDL210

CO2 DATALOGGERI PCE-CDL210

Sisäilman laadun määrittämiseen niin asuin- kuin liikekiinteistöissä.

CDL210 dataloggeri mittaa ja tallentaa:

 • CO2-pitoisuus
 • Lämpötila
 • Suhteellinen kosteus

Dataloggerin näytöllä näytetään selkeästi edellä mainittujen mittausten lukemat, sisäilman laatu (asteikko: hyvä, normaali, huono) sekä päiväys ja kellonaika.

 Ominaisuudet mm:

 • Minimi- ja maksimiarvojen näyttö
 • Hälytysraja-asetukset CO2 –pitoisuudelle
 • Automaattinen kalibrointi –toiminto

PCE-AQD 10 LÄMPÖTILA, KOSTEUS JA CO2 DATALOGGERI

PCE-AQD 10 LÄMPÖTILA, KOSTEUS JA CO2 DATALOGGERI

PCE-AQD 10 dataloggeri mittaa hiilidioksidia, lämpötilaa ja kosteutta.

CO2-tiedonkeruuyksikön CO2-anturi on erotettu pääyksiköstä liitäntäkaapelilla.

Mitatut arvot näkyvät suurella näytöllä ja ilmanlaadun mittaustiedot tallennetaan SD-muistikortille xls. tiedostoksi

Hiilidioksidia (CO2) mitataan tilavuuden miljoonasosissa (ppm)

▪ Tyypillinen ulkoilman hiilidioksidipitoisuus: 350 – 450 ppm CO2

▪ Hyvä sisäilma: 750 ppm CO2 (S1-luokka) tai 900 ppm CO2 (S2-luokka)

▪ Tyydyttävä sisäilma: 1200 ppm CO2

 • SD-kortin muisti
 • 3 ilmanlaadun parametria
 • CO2, ilman lämpötila ja kosteus
 • Verkkokäyttö
 • Tallennus XLS-tiedostona
 • Suuri näyttö, jossa taustavalo

PCE-AQD 20 HUONEILMAN DATALOGGERI

PCE-AQD 20 HUONEILMAN DATALOGGERI

Ilmanlaadun tiedonkeruulaite PCE-AQD 20 ihanteellinen ilman lämpötilan, kosteuden, CO2: n, PM2,5: n ja ilmanpaineen jatkuvalle kirjaamiselle. Kaikki nämä parametrit antavat työturvallisuusasiantuntijoille tietoa ilmanlaadusta. Mitatut arvot tallennetaan tiedonkeruulaitteen SD-muistikortille.

Tietojen tallennusmuoto on XLS.

 

Mitatut arvot näytetään suurella, valaistulla näytöllä. Ilmanlaadun tiedonkeruulaite käyttää paristoja tai 9 V: n virtalähdettä.

Erityisenä ominaisuutena on hälytystoiminto. Tämä tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa käyttäjälle lämpötilan, ilman kosteuden tai pölykuormituksen ylittymisestä. Mitattujen arvojen lisäksi ilmanlaadun tiedonkeruulaite ilmoittaa myös kellonajan.

 • 5 mittaustoimintoa
 • Excel-tiedonkeruulaite SD-muistikortilla
 • Suuri näyttö
 • Paristo- ja verkkovirtatoiminta
 • Ihanteellinen työpaikan ilmanlaadun seurantaan
 • Hälytystoiminto